Allasterapia

Allasterapia on fysioterapiaa, missä käytetään hyväksi veden vastusta ja kehoa kannattelevia ominaisuuksia.

Allasterapia on +28-+34 asteisessa vedessä tapahtuvaa harjoittelua veteen totuttelusta aina alkeisuimataidon opetteluun. Altaassa on monen liikuntarajoitteisen asiakkaan helpompi liikkua ja kokea onnistumisia yksilöllisen ohjauksen avulla.

Yksilöllinen allasterapia koostuu monipuolisesta, yksilöllisten tavoitteiden mukaisen terapiasuunnitelman pohjalta toteutettavasta ohjelmasta.Allasterapiaan sisältyy tavoitteista riippuen:

  • liikkumis- ja toimintakykyä tukevaa terapiaa
  • tasapaino-, kehonhallinta- ja koordinaatioharjoittelua
  • vesiliikunta-apuvälineiden käyttöönottamista ja harjaannuttamista
  • uintitekniikan opetusta
  • motivointia uinti- ja vesivoimisteluharrastukseen
  • kuntoutujan ja läheisten ohjausta ja neuvontaa

Toteutan allasterapiaa KELA:n (vaativa lääkinnällinen kuntoutus) ja Kuusiokuntien sosiaali- ja terveyskuntayhtymän sekä vakuutusyhtiöiden kustantamana. Allasterapiaan tai konsultaatiokäynnille on mahdollista hakeutua myös itsemaksavana.
© fysioratsastus.net / Eija Mäkinen-Isokangas       |       Webdesign © Valokuvaus Tuulia N 2019 - www.tuulian.net