Fysioterapia

Fysioterapiassa arvioin kuntoutujan terveyttä, liikkumiskykyä, toimintakykyä ja -rajoitteita hänen toimintaympäristössään. Arvioinnin perusteella laaditaan yhdessä kuntoutujan ja sidosryhmien kanssa fysioterapiasuunnitelma, jota seurataan terapiakerroilla yhteisesti asetettujen terapiatavoitteiden saavuttamiseksi. Fysioterapeuttina arvioin apuvälinetarvetta ja ohjaan niiden käytössä. Kuntoutujaa aktivoidaan ja ohjataan ottamaan itse vastuuta omasta terveydestään, toimintakyvystään ja niiden edistämiseen liittyvistä valinnoista tukiverkostonsa tuella.


Fysioterapia koostuu monipuolisesta perusliikkumisen harjoittelusta matalista alkuasennoista aina kävelyn harjoitteluun. Terapia saattaa sisältää esim. pyöräilyn harjoittelemista, pallopelejä, kuntosalityöskentelyä, sauvakävelyä. Terapia tapahtuu asiakkaan kotona, koulussa, päiväkodilla, liikunta-/kuntosalissa tai ulkona käyttäen hyväksi erilaisia maastoja ja ulkoliikuntapaikkoja eri vuoden aikoina.


Koen tärkeäksi yhteistyön kuntoutujan huoltajien lisäksi muun lähiverkoston kanssa.

Tarjoan palveluitani terapiaa tarvitseville lapsille, nuorille ja aikuisille.

Toteutan fysioterapiaa KELA:n (vaativa lääkinnällinen kuntoutus) ja Kuusiokuntien sosiaali- ja terveyskuntayhtymän sekä vakuutusyhtiöiden kustantamana. Fysioterapiaan tai konsultaatiokäynnille on mahdollista hakeutua myös itsemaksavana.


© fysioratsastus.net / Eija Mäkinen-Isokangas       |       Webdesign © Valokuvaus Tuulia N 2019 - www.tuulian.net