Ratsastusterapia


Kaikkea ratsastusterapian vaikutuksista ei pysty selittämään, miten merkittävää on ystävyys ja toimiminen hevosen kanssa.

Ratsastusterapia on ratsastusterapeutin ja koulutetun hevosen yhdessä toteuttamaa kokonaisvaltaista kuntoutusta. Ratsastusterapia on yksilöllistä, suunnitelmallista ja tavoitteellista kuntoutusta. Ratsastusterapia nivoutuu kuntoutujan kokonaiskuntoutukseen. Terapeutti havainnoi ja ohjaa kuntoutujan ja hevosen välistä liiketerapiaa ja vuorovaikutusta siten, että terapia tukee ja auttaa kuntoutujaa asetettujen tavoitteiden saavuttamisessa. Kuntoutukselliset tavoitteet asetetaan ICF-luokituksen mukaan. Ratsastusterapian avulla opitaan oman kehon, toiminnan, mielen ja/tai käyttäytymisen hallintaa.Hevosen kävellessä siitä välittyy ratsastajaan minuutin aikana noin 100 moniulotteista, symmetristä ja rytmistä liikeimpulssia, jotka aikaansaavat sen selässä istuvaan ratsastajaan kävelynkaltaisia liikemalleja.

Ratsastusterapia on ratsastusterapeutin ja koulutetun hevosen yhdessä toteuttamaa kokonaisvaltaista kuntoutusta. Ratsastusterapia on yksilöllistä, suunnitelmallista ja tavoitteellista kuntoutusta. Ratsastusterapia nivoutuu kuntoutujan kokonaiskuntoutukseen. Terapeutti havainnoi ja ohjaa kuntoutujan ja hevosen välistä liiketerapiaa ja vuorovaikutusta siten, että terapia tukee ja auttaa kuntoutujaa asetettujen tavoitteiden saavuttamisessa. Kuntoutukselliset tavoitteet asetetaan ICF-luokituksen mukaan. Ratsastusterapian avulla opitaan oman kehon, toiminnan, mielen ja/tai käyttäytymisen hallintaa.Hevosen kävellessä siitä välittyy ratsastajaan minuutin aikana noin 100 moniulotteista, symmetristä ja rytmistä liikeimpulssia, jotka aikaansaavat sen selässä istuvaan ratsastajaan kävelynkaltaisia liikemalleja.


Ratsastusterapialla voidaan vaikuttaa edullisesti myös hengitykseen ja puheen tuottamiseen hevosen rytmikkäiden liikkeiden tahdittaessa ja tehostaessa hengitystä. Hevosen kanssa työskentely maasta käsin ja ratsain tukee avaruudellisten suhteiden kehittymistä.

Ihmisille, joilla on psyykkisiä ja sosiaalisia ongelmia, ratsastusterapiassa korostuvat vuorovaikutukselliset tavoitteet. Toiminta hevosen kanssa tarjoaa monipuolisia ja haastavia vuorovaikutustilanteita, jotka kehittävät tunne-elämää sekä rehellistä ja aitoa kommunikaatiokykyä.

Ratsastusterapialla on myös kasvatuksellisia tavoitteita mm. itsehillinnän kehittyminen, keskittymiskyvyn parantuminen ja ohjeiden noudattaminen..

Terapian tavoitteet ovat aina yksilöllisiä. Pyrkimyksenä on itseohjautuvuus sekä opittujen taitojen ja tunteiden siirtäminen jokapäiväiseen elämään.  Terapiassa on tarvittaessa mukana koulutettu ja kokemusta omaava ratsastusterapia- avustaja hevosta taluttamassa.

Ratsastusterapia toteutuu Alavuden Ratsutilalla tai Lehtimäen Opiston Tallilla

© fysioratsastus.net / Eija Mäkinen-Isokangas       |       Webdesign © Valokuvaus Tuulia N 2019 - www.tuulian.net